Aktuální nabídka - Jednorázové akce

Pravidelné kurzy

Chystáme pro Vás ADVENTNÍ, výtvarné dílny, zahajujeme 22.11. výrobou vlastního Adventního svícnu. (14:00 -18:00)

Podrobnosti o Adventních akcích najdete

v záložce VÝTVARNÉ DÍLNY 

                Zároveň vás  i  vaše přátele zveme na tradiční                                                   VÁNOČNÍ  TRHY 

nabízíme originální dílka za zvýhodněné ceny od lektorů a                                 přátel výtvarníků  Atelieru  Kaštan

-------------------------------------------------------------------------------  

POZOR ! OD  1.11.  DOBROČINNÁ  INTERNETOVÁ  AUKCE  -

sledujte na záložce  Aukce

------------------------------------------------------------------------------- 

Úspěšný kurz ARTEFILETIKY, nyní pro začátečníky, zahajujeme v říjnu (podrobnosti v záložce výtvarné dílny) 

sledujte i další vypsané termíny na víkendové dílny  ( v záložce víkendové dílny)


NOVÝ ROZVRH podzim 2015 zde ke stažení:REZERVACE  DO  KURZŮ U  JEDNOTLIVÝCH  LEKTORŮ 

------------------------------------------------------------------------------- 

OTEVŘENÝ  ATELIER  PRO  ABSOLVENTY  UMĚLECKÝCH  ŠKOL, KTEŘÍ  JIŽ  NEPOTŘEBUJÍ  ODBORNÉ  VEDENÍ,  ALE  POUZE  PROSTOR  PRO  SVOJI  TVŮRČÍ  PRÁCI.

Po domluvě poskytneme prostor  -  příspěvek 100 Kč za hodinu. Pouze v kurzech s menším množstvím studentů (dospělých a seniorů). Vybraný termín je proto nutné konzultovat telefonicky s lektorem, který v té době vede kurzy.

__________________________________________________- 

POKRAČUJEME - lektorka Atelieru Kaštan 

s KURZY  v  RYNHOLCI
 (obec u Lán a Nového Strašecí).  Přízemí bytového domu, nám. 1. máje 51

Kurzy pro děti, studenty, dospělé a seniory. 

 PONDĚLKY 16.30 - 18, 18 - 20h.

Zahájení  proběhlo v dubnu 2013. 

VÝRAZNĚ  LEVNĚJŠÍ  KURZOVNÉ

Informace a přihlášky na tel. 604 562 146 - Jitka Hilská, jitka.hilska@seznam.cz
Pravidelné kurzy probíhají v průběhu školního roku 


Pro děti, studenty, dospělé a seniory


Pro děti od 2 let v doprovodu dospělého Klub Kaštánek


Lekce trvají 1 až 2,5 hodiny podle věku a náplně


Výuka 6x týdně i v sobotu

Individuální plán výuky vychází z Vašich potřeb a představ. Kurzy se konají pod vedením zkušených lektorů v podkrovním ateliéru kulturního centra Kaštan. Zápis do kurzů je možný kdykoliv v době výuky. Krátkodobé a intenzivní kurzy lze domluvit podle potřeb a časových možností. Kurzovné lze platit v hotovosti nebo na účet vedený u České spořitelny na číslo 170702339/0800 (do řádku "údaj příkazce" uveďte jméno účastníka kurzu)


Rozvh hodin jednotlivých kurzů >>>

Cena kurzů:

70 - 550 Kč za jednu lekci - podle délky lekce a věku:

MALÉ  DĚTI  -  1,5h týdně - 2000 Kč / pololetí

VĚTŠÍ  DĚTI  -  2h týdně - 2500 Kč/ pololetí

                          4h týdně - 4000 Kč/ pololetí 

STUDENTI  -    2h týdně - 3000 Kč/ pololetí

                          2,5h  týdně - 3800 Kč/ pololetí 

                          4h týdně - 5000 Kč/ pololetí

PRACUJÍCÍ -     2h týdně - 3500 Kč/ pololetí

                          2,5h týdně - 4500 Kč/ pololetí

                          4h týdně - 5500 Kč/ pololetí

SENIOŘI -         2h týdně - 2000 Kč/ pololetí

                          2,5h týdně - 2500 Kč

KAŠTÁNEK - 15 lekcí / rok - 2200 Kč

                      20 lekcí / rok - 2600 Kč 

                      25 lekcí/ rok - 3000 Kč

Kurzovné se platí pololetně nebo je možno zakoupit 10 lekcí.

--------------------------------------------------------------------------------

DOPORUČUJEME také program UNIJAZZU:

http://kastan.unijazz.cz/program

© 2012 Ateliér Kaštan I KC Kaštan / Výtvarné kurzy pro děti i dospělé / Bělohorská 150, Praha 6 / mapka / odkazy: Jitka Hilská / AO.cz / Galerie Rudolfinum / Národní galerie v Praze / UNIJAZZ / IMPRIME