Lektoři

Tel.: +420 604 562 146

Na tomto telefonním čísle rádi zodpovíme vaše dotazy a poskytneme vám informace o kurzech.

 

Lektoři ateliéru Kaštan:

 

ak. mal. Daniela Messiereurová / Tel.: +420 736 154 573

daniela.messiereurova@gmail.com

Vzdělání:

- Akademie výtvarných umění, obor malba v atelieru prof. V. Pospíšila a prof. J. Načeradského.

Pedagogická praxe:

- učitelka ZUŠ Praha 3
- lektorka výtvarných kurzů v Atelieru Kaštan

Zaměření:

- nejmenší děti s rodiči, předškolní a školní děti, studenti, dospělí, senioři

Specializace:

- rozvoj dětské tvořivosti
- grafické techniky
- příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy: kresba, malba

 

Irena Skuhrovcová DiS / Tel.: 724 290 516

www.youtube.com/watch?v=RQppe3o4jcM

iskuhrovcova@centrum.cz

Vzdělání:

Kurz animace při Muzeu Karla Zemana
Arteterapie - Tábor
Dramatická výchova pro učitele - DAMU
Ježkova konzervatoř , obor scénáristika - textová tvorba
Střední pedagogická škola
Akademické gymnázium Štěpánská

Pedagogická praxe:

vedení Výtvarného a společensko-vědního oddělení DDM Suchdol
Autorské dětské divadlo
výtvarné programy pro děti předškolního a mladšího školního věku
kombinované programy pro maminky s dětmi do 3 let
animační worshopy
výuka zobcové flétny pro děti od 3 let

Zaměření:

předškolní a malé školní děti, školní děti

Specializace:

Výtvarné techniky pro předškolní a malé školní děti
animační workshopy a kurzy pro děti školního věku
dětské autorské divadlo
tvořivá dramatika

 

 

MgA. Daniela Klimešová / Tel.: 603 898 931

www.danielaklimesova.com

daniela.klimesova@gmail.com

Vzdělání:

DAMU Praha - scénografie alternativního a loutkového divadla
Vyšší odborná škola grafická v Praze - obor Knižní grafika a ilustrace
Střední umělecko průmyslová škola v Praze - obor Tvorba hraček a dekorativních předmětů

Pedagogická praxe:

Výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče
Zahraniční dílny se zaměřením na vytváření loutek, masek, výtvarných objektů a kostýmů (San Cayetano, Morelia, Guadajara v Mexiku- 2001 a v Taiwanu - 2010)
Dílny pro komunitní centra a sociálně znevýhodněné děti (Mexiko)
Výtvarné dílny v divadle Minor a v divadle Alfredvedvoře (Mexické dušičky) a pro festivaly (Jičín- město pohádky, Vyšehrátky, KC Vozovna, Černínský loutkofest 2010 - 2015, Žižkovská loutka 2016 - 2017, Jatka 78, Výletnění...)
Lektorské působení v kulturně komunitním Art centru na Praze 7
Výuka 2. a 8. třídy Modřanské ZŠ zážitkovou formou - v rámci projektu Kreativní vzdělávání
Spolupráce se soukromou MŠ TETTY na Praze 6 - výtvarný kurz pro nejmenší.

Zaměření:

Předškolní, malé školní a školní děti

Specializace:

Tradiční i experimentální výtvarné techniky
Tvorba hraček, masek a výtvarných objektů
Experimentování s barvou a materiálem
Maximální podpora rozvíjení fantazie a osobité kreativní tvorby

 

 

MgA. Jitka Hilská / Tel.: 604562146

www.jitkahilska.cz

jitka.hilska@seznam.cz

Vzdělání:

- Akademie múzických umění, divadelní fakulta – scénické výtvarnictví

Pedagogická praxe:

- pedagog Základní umělecké školy (dříve Lidové školy umění) v Praze 1, 9, 2 a 3
- lektorka výtvarných kurzů Atelieru Kaštan
- lektorka výtvarných kurzů ve Studiu Dobeška
- lektorka výtvarných kurzů v Rynholci

Zaměření:

- děti, studenti, dospělí, senioři

Specializace:

- kresba, malba
- příprava k talentovým zkouškám na vysoké umělecké školy: ilustrace, scénografie, malba a architektura

 

MgA. Robin Kaloč / Tel.: +420 724 922 109

www.robinkaloc.com

rkaloc@seznam.cz

Vzdělání:

- /1997-2001/ Střední výtvarná škola Václava Hollara v Praze
- /2003-2009/ Akademie výtvarných umění v Praze - atelier grafiky Doc. Jiřího Lindovského
- R. 2007 - Studijní pobyt na l'Ecole de Beaux arts Aix-en Provence, Francie
- R. 2008 - Studijní pobyt na l‘Ecole Superieure d’Art de Bourges, Francie
/2014 – 2015/ Dvouletý akreditovaný výcvik v arteterapii a artefiletice
/2015 – 2018/ Sebezkušenostní a vzdělávací program „Vědomé tělo“vycházející z Labanovy analýzy pohybu, BF a BMC (vedoucí pedagog Rena Milgrom)
Od r. 2015 somatické pohybové studium (vedoucí pedagogové Rena Milgrom, Anna Línová, Smadar Emor)

- Od r. 2015 - Členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Praha

Pedagogická praxe:

/2005-06/ Výtvarná výchova pro 2.st. zákl.školy a výtvarný kroužek pro 1.st. zákl.školy, Základní škola Klíček, Praha
/2010 – 2011/ Tanečně pohybové a zdravotní cvičení – Poliklinika Modřany v Praze
Od r. 2011 - vedení výtvarných dílen a workshopů a individuální výuka
/2011 – 2014/ Lektor výtvarných atelierů Malování kreslení a vedení výtvarně zaměřených kurzů a workshopů
/2013 – 2015/ Vedoucí uměleckého atelieru pro zahraniční studenty ve Studijním středisku Univerzity Karlovy v Praze ÚJOP Krystal
/2014 – 2015/ Lektor výtvarného Atelieru Montmartre, Praha
Od r. 2014 – Lektor grafických dílen v Atelieru Kaštan, Praha
Od r. 2015 – Novým členem SČUG Hollar
Od r. 2017 – vedení somatických pohybově a výtvarně zaměřených dílen a workshopů

Zaměření:

- Starší školní děti, studenti, dospělí, senioři

Specializace:

- Grafické techniky, malba, kresba
- Příprava studentů na střední a vysoké umělecké školy
- výuka i v angličtině

 

 

MgA. Veronika Hilská / Tel.: 776 736 785

 

Mgr. Jana Brabcová / Tel.: +420 737 847 163

jana.brbc@gmail.com

Vzdělání:

- Střední průmyslová škola keramická v Bechyni - výtvarný obor
- Universita Karlova v Praze - specializace propagace
- soukromé kurzy figurální kresby
- kurz kaligrafie

Pedagogická praxe:

- Profesorka alternativní výtvarné výchovy na gymnáziu
- lektorka uměleckořemeslných technik (keramika, macramé) v kurzech pro dospělé při obvodním kulturním domě v Praze 6
- učitelka ZŠ
- lektorka výtvarných kurzů Atelieru Kaštan

Zaměření:

- děti, studenti a dospělí

Specializace:

- keramika umělecká a užitková
- příprava studentů na střední a vysoké umělecké školy: modelování, kresba, portrét a figura, architektura
- výuka i v angličtině

 

 

Mgr. Lucie Preverčíková / Tel.: 721 449 043

lucia.prevercikova@gmail.com

Vzdělání:

Katedra výtvarné výchovy, Prešovská univerzita /SK
Institut estetiky a umělecké kultury, Prešovská univerzita /SK
Střední umělecko průmyslová škola, Košice – obor Propagační grafika /SK

Pedagogická praxe:

Výtvarné dílny pro děti a dospělé
Kreativní kurzy zaměřené na malbu, kresbu, grafiku
Letní tábory v Praze zaměřené na produktovou tvorbu
Učitelství výtvarné výchovy 1. a 2. stupeň ZŠ
Vedení školní družiny – celoroční tvořivé dílny a dlouhodobé výtvarné projekty
Projekty pro děti ve spolupráci s Českou spořitelnou

Zaměření:

Učitelství pro 1. a 2. stupeň základních škol
Teorie a dějiny umění pro střední školy
Učitelství odborných předmětů pro střední umělecké školy
Příprava na příjímačky
Práce s dospělými klienty

Specializace:

Rozvíjení fantazie a kreativity
Maximální motivace ke tvořivosti
Experimentální i tradiční techniky kresby, malby a grafiky
Produktová tvorba pro radost

 

Mgr. Zuzana Nápravová / Tel.: 775 335 708

zuzananapravova@gmail.com

Vzdělání:

- Střední výtvarná škola Václava Hollara v Praze
- Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (výtvarná výchpova pro SŠ, ZŠ a ZUŠ)
- Stáž na Fakultě umění a designu ve finském Rovaniemi (art education), program Erasmus

KURZY:
- Systenmatický dvouletý kurz artefiletiky a arteterapie (PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.)
- Dvouletý cyklus ve skupinové Arteterapii (Dipl. KT Beate Albrich)
- Psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii (SLEA)

Pedagogická praxe:

- do 2014 / výtvarná pedagožka v projektu sociálně-teraperutických pobytů pro děti a mladé lidi z dětských domovů, tvořivě expresivní programy pro pěstounské rodiny a pro pěstouny (Letní dům)
- od 2013 / lektorka vzdělávacího programu Artefiletiky na Pedagogické fakultě Uk v praze (doplňkové pedagogické vzdělávání)
- od 2013/ kurz Artefiletiky v Atelieru kaštan a pokračovací "Arte"

Zaměření:

- dospělí (doplňkové vzdělání a seberozvoj, sebepoznání skrze tvorbu a zážitek z tvoření)

Specializace:

artefiletika
arteterapie

 

Ondřej Ulman / Tel.: 777 119 855

ondraash@seznam.cz

Vzdělání:

kurz malby a kresby pod vedením MgA. Martina Mulače
Individuální kurz pod vedením MgA. Martina Mulače (http://www.martinmulac.cz/)
Spolupráce s atelierem Sýpka (https://www.facebook.com › Places › Bustehrad)

Po mnoho let členem tanečního a uměleckého seskupení ANTARES (Scenický a výrazový tanec - tanečník, kulisák, výtvarník, kostimér a osvětlovač)

Individuální terapeutické kurzy (Vlastimil Červ, Tomáš Keltner)

Pedagogická praxe:

Osobní kouč, trenér v oblasti rozvoje osobnosti
Doučování a individuální kurzy (matematiky, fyziky, geometrie) ZŠ, SŠ, VŠ
Praktikant a vedoucí na dětských táborech

Vychovávám 4 děti :)

Zaměření:

Ačkoliv se mě klasické umělecké vzdělání vyhnulo, uměleckým činnostem a speciálně malování a kreslení se věnuji od dětství, tak jako někdo třeba fotbalu, běhání nebo meditaci. Za léta činnosti jsem měl možnost spolupracovat jak s výtvarníky, choreografy, terapeuty a podnikateli tak s prostými lidmi, kteří měli zájem na sobě pracovat. Proto v mých kurzech můžete očekávat individuální a lidský přístup člověka kovaného spíše praxí než teorií. Pokud vás zajímá spíše hloubka věcí než povrch, vstupte, budeme si hrát.

Specializace:

Kresba - tužka, uhel ale i netradiční media, portrét, figura a gesto, krajina, zátiší
Malba - přdevším akvarel, ale i jiná média (kvaš, akryl), krajina, zátiší, abstrakce
Arteterapie - propojování levé a pravé hemisféry, osobnostní růst a sebepoznání skrze umělecké vyjádření

 

PhDr. Tatiana Krulová Ph.D. / Tel.: 777 144 732

© 2012 Ateliér Kaštan I KC Kaštan / Výtvarné kurzy pro děti i dospělé / Bělohorská 150, Praha 6 / mapka / odkazy: Jitka Hilská / AO.cz / Galerie Rudolfinum / Národní galerie v Praze / UNIJAZZ / IMPRIME