Výtvarné dílny

GRAFICKÉ DÍLNY

SOBOTNÍ  GRAFICKÉ  DÍLNY  od 3. února 2018, liché soboty 14 - 19h, lektor: MgA.Robin Kaloč

ČASOVÝ ROZVRH:


1) 3.2

Suchá jehla, mezzotinta, monotyp

2) 17.2.

TISK Z VÝŠKY - linoryt, dřevořez, slepotisk

3) 3.3.

STRUKTURÁLNÍ GRAFIKA I, monotyp

17.3.

!!!  GRAFIKA NENÍ  !!!

4) 31.3.

Lept

5) 14.4.

Akvatinta, škrábaná akvatinta

6) 28.4.

Měkký kryt  

7) 12.5.

Rezerváž, akvatinta 

8) 26.5.

STRUKTURÁLNÍ GRAFIKA II, monotyp

9) 9.6.

Opakování technik


.................

Kontakt, kde se můžete přihlásit a informovat

Robin Kaloč

Tel. 724 922 109

E-mail: rkaloc@seznam.cz 

.................

 Grafické kurzy probíhají pravidelně každý lichý týden v sobotu od 14 do 19 hod.

 Dílny jsou určeny všem věkovým skupinám cca od 12 let, úplným laikům a začátečníkům i zkušeným výtvarníkům.

 Kurz jako celek je uzpůsoben tak, aby si každý student mohl prakticky vyzkoušet a osvojit základní grafické techniky a byl schopen s jejich pomocí vytvářet obraz „grafický list“ dle vlastního záměru.

 Každá lekce je zaměřena na uvedenou techniku. Techniky  v průběhu kurzu často opakujeme a vzájemně kombinujeme. Podle zájmu studenta je možné věnovat se i technikám, které nejsou zrovna na programu.

 Pracujeme klasickými metodami i experimentujeme a objevujeme nové postupy. 

 Kurz Vám kromě převládající praktické stránky umožní lépe se orientovat ve světě umělecké grafiky i v kontextu současné a historické výtvarné scény. 

 Je možné se přihlásit na jednotlivé lekce nebo na cenově zvýhodněné cykly, nebo nejvýhodněji na celý kurz (9lekcí).  

 Studenti a senioři mají 10% slevu.

.................                                                                                                                              

========================================================================================================================== 

==========================================================================================================================

GRAFICKÉ WORKSHOPY

NEDĚLNÍ GRAFICKÉ  WORKSHOPY, sudé neděle 12-17 hod, lektor: MgA. Martin Mulač

NEDĚLNÍ  GRAFICKÉ  DÍLNY - LEDEN  -  ČERVEN  2018  , lektor MgA.  Martin Mulač

.................................................................................................................................................................................................. 

Ve workshopech Matina Mulače si můžete vyzkoušet grafické techniky  TISKU  Z  VÝŠKY ( linoryt, dřevoryt...) a TISKU  Z  HLOUBKY ( suchá jehla, lept, akvatinta, mezzotinta, čárový lept s akvatintou...) či MONOTYP.  Lektor klade důraz na individuální přístup a rozvoj studenta. Zabývá se jak 1. KLASICKOU  GRAFIKOU (volné grafické listy, exlibris, svatební či pohřební oznámení, tisk a výroba vlastní značky...) 2. EXPERIMENTÁLNÍ  GRAFIKOU (netradiční postupy, vymýšlení nových technik, dokreslené či domalovávané grafické listy, tisky na netradiční materiály...).

...................................................................................................................................................................................................... 

Workshop je nutné zarezervovat přímo u lektora, je možné objednat i pro skupiny studentů, známých nebo jako teambulding.

Kde: workshopy probíhají v  Atelieru  Kaštan, nyní na adrese Praha 6-Břevnov, Nad Kajetánku 1.

Kdy: vždy v neděli od 11 do 17h.

TERMÍNY - sudé  neděle:

leden     14.1 a 28.1.

únor       11.2. a 25.2.

březen   11.3. a 25.3.

duben    8.4. a  22.4.

duben    6.5.  a 20.5.

květen   3.6.  a  17.6. 


....................................................................................................................................................................................................... 

Kontakt: martin.mulacws@gmail.com

Facebook.com/grafickyatelierM.Mulace 

www.martinmulac.cz

739 378 154 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÍKENDOVÉ - NEDĚLNÍ  DÍLNY - jaro  2018  ARTEFFILETIKA :

LICHÉ  NEDĚLE


NOVINKA  - ARTE  PRO  DOSPÍVAJÍCÍ 

Mgr. Zuzana Nápravová  775 335 708


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- © 2012 Ateliér Kaštan I KC Kaštan / Výtvarné kurzy pro děti i dospělé / Bělohorská 150, Praha 6 / mapka / odkazy: Jitka Hilská / AO.cz / Galerie Rudolfinum / Národní galerie v Praze / UNIJAZZ / IMPRIME